Kontakt kontoret på 75 13 12 11

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE​

Virksomhedsoverdragelse kan ske på mange måder: fra generation til generation, som led i udvidelse af forretningsområder, som en udskillelse af særlige forretningsområder, som overdragelse af en andel af virksomheden eller ved aktieoverdragelse.

Uanset hvilken form for overdragelse, der er tale om, er der mange forskellige juridiske procedurer og dokumenter, som skal være i orden. Hjerrild & Bisgaard yder juridisk bistand i forbindelse med udarbejdelsen af overdragelsesaftaler, fortrolighedserklæringer,

eksklusivitetsaftaler, samarbejdsaftaler, aktionæroverenskomster og alle de selskabsretlige dokumenter.

Ud over alle de aftaleretlige og selskabsretlige forhold omfatter virksomhedsoverdragelsen også en række forhold om kapitaltilvejebringelse og risikofordeling, ligesom skat har stor betydning ved valg af selskabsform og transaktionsmodel, herunder i generationsskifter. Hjerrild & Bisgaard har stor erfaring med alle sider af virksomhedsoverdragelser.​​