Kontakt kontoret på 75 13 12 11

TESTAMENTER​

Med et testamente kan du sikre dig, at dine værdier bliver fordelt, lige som du ønsker det. Enhver, der er over 18 år og ved sin fornufts fulde brug, kan oprette et testamente.

Arveloven opstiller en række krav til blandt andet, hvem der kan arve efter hinanden, og hvor stor en del af dine ejendele du disponerer over i dit testamente. Har du tvangsarvinger (ægtefæller og børn), bestemmer du kun over halvdelen af arven, og har du ingen tvangsarvinger, kan du frit disponere over dine ejendele.

Hjerrild & Bisgaard rådgiver med udgangspunkt i dine specifikke ønsker og behov. Alle steder, hvor lovgivningen giver mulighed for det, udformer vi konkrete dokumenter efter dine individuelle behov frem for at benytte standardprægede løsninger. Derfor er det vores opgave at udfærdige testamentet individuelt

på baggrund af dine ønsker, ligesom det er afgørende 

for os, at rådgivningen sker i et forståeligt sprog, så du får det bedst mulige indsigt og grundlag for dine beslutninger.

Videotestamente

Langt den overvejende del af den danske befolkning bør overveje af få udarbejdet et testamente.

For at udbyde et tidssvarende produkt lancerer advokatfirmaet Hjerrild & Bisgaard i samarbejde med

MediaSet "videotestamentet"

Testator får for 9.995,00 kr. inkl. moms excl. notargebyr kr. 300,00 udarbejdet et retsgyldigt testamente samt får optaget en afskedsvideo til arvingerne i eget hjem.

Vi glæder os til, at kunne udvide vores sortiment med dette produkt, og håber at det vil blive taget imod med stor interesse.​​