Kontakt kontoret på 75 13 12 11

STRAFFERET & STRAFFESAGER MED BESKIKKET FORSVARER

​Hjerrild & Bisgaard bistår med rådgivning som valgt eller beskikket forsvarer i straffesager.

Vores rådgivning inden for straffesager omfatter følgende områder:

  • ​Deltagelse ved afhøringer hos politiet
  • Varetagelse af sigtedes interesser i forbindelse med anholdelse og varetægtsfængsling
  • Bistand med gennemførelse af erstatningskrav som følge af uberettiget fængsling
  • Varetagelse af straffesagen i retten

Ud over overtrædelser af straffeloven omfatter strafferet også lovovertrædelser af blandt andet skatteloven, færdselsloven og miljøloven, og her kan Hjerrild & Bisgaard også yde juridisk bistand.​

Ring til os hvis du ønsker rådgivning ifbm. straffesager

Har du brug for advokatbistand i forbindelse med en straffesag? Så er du velkommen til at sende en mail til hb@advokathb.dk eller ringe på telefon 75 13 12 11. Så tager vi en snak om din sag og rådgiver dig bedst muligt.