Kontakt kontoret på 75 13 12 11

SKILSMISSE OG SEPARATION​

Den væsentligste forskel på separation og skilsmisse er, at man ved separation ikke har lov til at indgå nyt ægteskab. Separationen er en slags prøvetid, hvor man lever hver for sig. Man har altid ret til at få en separation, også selvom den anden ægtefælle ikke ønsker at blive separeret. I langt de fleste tilfælde får parterne først en separation og herefter en skilsmisse. Det er dog muligt at opnå skilsmisse straks, hvis der er tale om utroskab eller grov vold, eller hvis samlivet har været ophørt i mere end to år på grund af

uoverensstemmelser. Herudover har man ret til skilsmisse, hvis ens ægtefælle har bortført ens barn til 

udlandet, eller hvis ens ægtefælle ulovligt tilbageholder barnet i udlandet.

Separation og skilsmisse foretages af Statsforvaltningen, hvis ægtefællerne er enige, og ved Rettens afgørelse, hvis ægtefællerne ikke er enige.

I begge tilfælde yder Hjerrild & Bisgaard juridisk bistand, for ved både separation skilsmisse skal der tages stilling til bodeling, ægtefællebidrag og evt. forældremyndighed og børnebidrag.​​