Kontakt kontoret på 75 13 12 11

ERHVERVSRET & SELSKABSRET​

Langt hovedparten af dansk erhvervsliv driver virksomhed i selskabsform. Hjerrild & Bisgaard har en omfattende ekspertise inden for alle grene af selskabsretten og rådgiver både personer og virksomheder om alle selskabsretlige forhold, herunder:

• Valg af selskabsform og selskabskonstruktion

• Kapitalforhøjelse og -nedsættelse

• Omdannelse, fusion og spaltning

• Køb og salg af virksomhed

• Generationsskifte

• Regulering af anparts- og aktionærforhold

• Kapitalfremskaffelse

• Likvidation

• Deltagelse i generalforsamlinger og bestyrelser

Vores rådgivning omfatter rådgivning og sparring med klienten vedrørende de forretningsmæssige og selskabsretlige forhold. Vi klarer udarbejdelsen af alle selskabsretlige dokumenter som f.eks. vedtægter, anpartshaver- og aktionæroverenskomster, forretningsorden for direktion og bestyrelse, anparts- og aktiehandelsaftaler, garantierklæringer og investeringsaftaler.

Vi bistår desuden inden for alle skatteretlige spørgsmål, og vi rådgiver om fondsretlige spørgsmål - etablering, ændring af vedtægter og opløsning af erhvervsdrivende og almennyttige fonde.​​