Kontakt kontoret på 75 13 12 11

GENERATIONSSKIFTE​

Et generationsskifte kan være en vanskelig proces at gennemføre – både personligt og finansielt - fordi der er flere behov, der skal tages hensyn til. Hjerrild & Bisgaard tilbyder rådgivning og bistår i planlægningen af omstrukturering og overdragelse af virksomheden.

Det kan ofte være svært for køber at fremskaffe den nødvendige kapital til at overtage virksomheden, og sælger må derfor være indstillet på at medvirke til finansieringen ved at lade en vis del af købesummen indestå i virksomheden over en given årrække. Omvendt kan sælger have behov for likviditet til at betale en eventuel skat, som udløses i forbindelse med

salget. Det kan derfor være fordelagtigt at anvende forskellige skattefrie omstruktureringsmodeller – og ofte i kombination. Hjerrild & Bisgaard bistår i den forbindelse blandt andet med:

• Omdannelse af virksomheden fra et personligt ejerskab til selskabsform

• Etablering af et holdingselskab

• Spaltning af selskabet, så for eksempel drift og passive investeringer skilles ad

• Tilføring af aktiver til det nye selskab

• Overdragelse af aktier eller anparter til familie eller medarbejdere​​