Kontakt kontoret på 75 13 12 11

GÆLDSSANERING​

Hjerrild & Bisgaard yder rådgivning i forbindelse med konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkorder og gældssanering.

De opgaver, vi påtager os i forbindelse med gældssanering, viser samtidig forløbet i processen:

Anmodning til kreditorerne om at anmelde deres krav

• Opstilling af budget

• Undersøgelser af sagen

• Udarbejdelse af gældssaneringsforslag

• Udsendelse af forslaget til kreditorerne

• Indkaldelse til og deltagelse i møde i skifteretten

Gældssaneringsforslaget kan gå ud på en fuldstændig eller en delvis eftergivelse af gælden. Ved kendelsen bortfalder gælden således helt eller delvist, og skyldner kan herefter disponere som enhver anden person. Betaling til kreditorer skal dog overholdes, ellers bortfalder eftergivelsen.​​