Kontakt kontoret på 75 13 12 11

ERSTATNING​

Hjerrild & Bisgaard rådgiver inden for alle erstatnings- og forsikringsretlige områder.

De fleste af vores sager fordeler sig på:

Personskadeerstatning

Vi hjælper med:

• Vurdering af, hvem der kan rettes erstatningskrav imod

• Vurdering af, hvilke former for erstatning der kan gøres gældende

• Anmeldelse over for modparten eller dennes forsikringsselskab

• At besvare spørgsmål om lægelig udredning og valg af speciallægevurdering

• Beregning af erstatningens størrelse

• Vurdering af mulighederne for genoptagelse af

afsluttede erstatningssager samt med spørgsmål om forældelse

Arbejdsskadesager

Vi bistår ved:

• Vurdering af arbejdsgiverens ansvar

• Anmeldelse af arbejdsskaden

• Spørgsmål om lægelig udredning og valg af speciallæge

• Vurdering og opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens afgørelser

• Vurdering og beregning af erstatningens størrelse

• Genoptagelse af afsluttede erstatningssager samt med spørgsmål om forældelse

Patientskadesager

Vi yder bistand med:

• Vurdering af, hvem der kan rettes erstatningskrav imod

• Anmeldelse

• At besvare spørgsmål om lægelig udredning

• Vurdering og opfølgning af diverse afgørelser

• Vurdering og beregning af erstatningens størrelse

• Genoptagelse af afsluttede erstatningssager samt med spørgsmål om forældelse

Tingsskadesager

Vi hjælper med:

• Vurdering af, om skaden er dækket af egen forsikring

• At besvare spørgsmål om krav mod mulige skadevoldere eller disses forsikringsselskab

• Vurdering af erstatningens størrelse

• Genoptagelse af afsluttede erstatningssager samt med spørgsmål om forældelse​​