Kontakt kontoret på 75 13 12 11

DØDSBOSAGER & SKIFTE- OG ARVERET VED DØDSBO

Hjerrild & Bisgaard har bobestyrerposten og behandler hvert år et meget stort antal dødsbosager, hvor vi rådgiver om de skifte- og arveretlige forhold, samt skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål i forbindelse med dødsbo. 

Arvingerne til dødsbo få hjælp til

  • Valg af bobehandlingsform
  • Salg af aktiver - fast ejendom, igangværende virksomhed, køretøjer, værdipapirer, indbo mv.
  • Undersøgelse af arveforhold og kreditorforhold
  • Udarbejdelse af de nødvendige dokumenter.​

Fx åbningsstatus, dvs. opgørelse over aktiver og passiver, boopgørelse, opgørelser over fordeling af arv og skattemæssige opgørelser.

  • Undersøgelse af afdødes livsforsikringsforhold
  • Rådgivning i tilfælde af insolvens. Hvordan forholder man sig, hvis afdøde efterlader sig gæld?
  • Uskiftet bo. Hvordan sikrer man den efterladte ægtefælle bedst muligt?​

Rådgivning til dødsbosager

Kontakt os her hvis du ønsker hjælp til dødsbosager.​