Kontakt kontoret på 75 13 12 11

ARVERET​

Hjerrild & Bisgaard tilbyder rådgivning inden for arveret, særligt inden for:

• Oprettelse af testamenter

• Hvordan sikrer du dine nærmeste?

• Reglerne for tvangsarv

• Uskiftet bo

• Testamentering til almennyttige formål

Nogle af reglerne for arveret har vi opsummeret i det følgende:

Slægtningenes arveret

Når en person afgår ved døden og efterlader sig børn, så er det børnene, der arver, og de arver en lige stor andel. Hvis den afdøde ikke efterlader sig nogen børn, arver forældrene. Hvis forældrene er døde, arver deres børn – det vil sige afdødes søskende.

Ægtefællens arveret

Afdødes ægtefælle arver 1/3 af de efterladte ejendele, når den afdøde efterlader sig børn. Hvis der ingen børn er, arver ægtefællen hele boet. Ved den længstlevendes død fordeles arven ligeligt mellem først afdødes og længstlevendes slægtninge.

Uskiftet bo

Når en ægtefælle afgår ved døden, har den efterladte ret til at overtage hele boet til uskiftet bo med fællesbørn. Hvis den afdøde har børn fra et tidligere forhold, kan det kun lade sig gøre, hvis disse er myndige og giver deres samtykke.

Tvangsarv

Halvdelen af den arv, der tilfalder børn og ægtefælle, er tvangsarv. Det betyder, at der ikke kan rådes over denne halvdel, selv om der tegnes testamente.​​