Kontakt kontoret på 75 13 12 11

ÆGTEPAGT

En ægtepagt er et middel til at forudbestemme bodelingen ved en skilsmisse eller separation, så det ikke skal ske i kølvandet af skilsmissen, hvor parterne kan være påvirkede af skilsmissen og dens omstændigheder.

En ægtepagt udarbejdes som regel, inden et ægteskabs indgåelse eller umiddelbart efter. Det giver parterne mulighed for at bestemme enkelte eller samtlige aktiver som særeje.

Følgende krav skal være opfyldt, for at ægtepagten ikke kan bestrides:

• aftalen skal være skriftlig

• aftalen skal være underskrevet af begge parter

• aftalen skal tinglyses i person- og bilbogen

Det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis ikke ægtepagten er udarbejdet efter de gældende regler. Hjerrild & Bisgaard er behjælpelig med udformningen af ægtepagten og garanterer dermed for, at den er gennemarbejdet efter reglerne, så der ikke opstår tvivlsspørgsmål senere.​​